Katedra Przemysłów Kreatywnych

Aktualne

30 maja 2022Wizytacja przedstawicieli litewskiego Klastra Przemysłów Kreatywnych

Dzisiaj gościliśmy przedstawicieli Klastra Przemysłów Kreatywnych na Litwie.
Nasi goście zwiedzili nasz Dom Kultury wraz z Muzeum Fotografii w Bydgoszczy oraz Katedrę Przemysłów Kreatywnych.

 
Szczegóły
23 maja 2022WSG na międzynarodowej konferencji w Warszawie

Rektor WSG prof. Marek Chamot uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki. Konferencja odbyła się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r. w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Cieszymy się, że Muzeum Fotografii było reprezentowane przez Pana Rektora! 

Szczegóły
11 maja 2022Nasi Wykładowcy na Welconomy Forum in Toruń 2022

W dniach 30-31 maja 2022 roku, w CKK Jordanki odbędzie się konferencja Welconomy Forum in Toruń. Tegoroczne wydarzenie obejmować będzie tematykę przemysłu kreatywnego. Zorganizowany zostanie panel, pt. „Przemysł kreatywny jako opis współczesnej rzeczywistości gospodarczo - społecznej. Casus Litwy". Jednym z prelegentów jest Wykładowczyni Katedry Przemysłów Kreatywnych- dr Edyta Płaskonka-Pruszak, a moderatorem dyskusji- mgr Robert Lauks. Katedrę reprezentować będzie również dr Marta Ipczyńska-Budziak. ​

Szczegóły