Katedra Przemysłów Kreatywnych

O Katedrze Przemysłów Kreatywnych

Katedra Przemysłów Kreatywnych WSG (w latach 2007-2015 Instytut Kulturoznawstwa) jest nowoczesną i interdyscyplinarną jednostką, która prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i artystyczną. Naszym obszarem zainteresowań są przemysły kreatywne, ze szczególnym uwzględnieniem świata mediów i szeroko rozumianych audiowizualiów, które należą obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów. Dynamiczny rozwój rynku medialnego – zwłaszcza jego cechy kulturotwórcze, aktywizujące współczesnego humanistę – oraz rola komunikacji medialnej wpływają bezpośrednio na jakość życia społeczno-kulturalnego i politycznego nowoczesnego społeczeństwa.

Podstawowym celem naszego kształcenia jest wyjście naprzeciw nowym możliwościom, jakie daje nam obecnie rynek pracy. Branże kreatywne – obejmujące zarówno twórców, jak i organizatorów życia kulturalnego oraz świata mediów – oferują możliwości rozmaitych form zatrudnienia. Wymagają one jednocześnie dobrej znajomości obszaru, którego reguły działania są zmienne, zależne od bieżącej sytuacji społeczno-kulturalnej i politycznej, a zatem nieustannie aktualizowane.

Jesteśmy zdania, że zdobycie solidnej wiedzy teoretycznej jest konieczną bazą dla sprawnego poruszania się w sferze praktyki zawodowej. Cel i główny atut naszego kształcenia to gruntowna interdyscyplinarna edukacja z pogranicza wielu dziedzin sztuki, kultury, ale także biznesu. Nasza oferta jest odpowiedzią na zjawisko dynamicznie ewoluujących mediów, ale także ma związek z ruchami kulturotwórczymi, które dostrzegamy w regionie. Wychodzimy z założenia, że wykształcenie współczesnego humanisty wymaga nieustannej gotowości do przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka i korzystania z narzędzi więcej niż jednej dyscypliny. Klucz edukacyjny, który proponujemy, zwiększa szanse przystosowania się do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie pracować naszym absolwentom.