Katedra Przemysłów Kreatywnych

Struktura

Katedra Przemysłów Kreatywnych
Dyrektorka: art. graf. dr Marta Ipczyńska
 

Zakład Humanistyki Współczesnej
Kierownik: dr Marek Chamot, prof. WSG
Zespół:
dr hab. Maria Jakitowicz
dr inż. Ryszard Maciołek, prof. WSG

Zakład Kultury Audiowizualnej
Kierownik: dr Magdalena Wichrowska
Zespół:
art. graf. dr Marta Ipczyńska
dr Edyta Płaskonka-Pruszak
mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora