Katedra Przemysłów Kreatywnych

WSG na międzynarodowej konferencji w Warszawie

Rektor WSG prof. Marek Chamot uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki. Konferencja odbyła się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r. w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Cieszymy się, że Muzeum Fotografii było reprezentowane przez Pana Rektora! 

Konferencji patronowało 14 czołowych uczelni w Polsce oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z KRASP. Podczas czterodniowej konferencji, obok referentów z uniwersytetów  warszawskiego, krakowskiego, poznańskiego, gdańskiego, wrocławskiego i lubelskiego wystąpili naukowcy z uczelni zagranicznych: Albanii, Portugalii, Włoch, Francji, Belgii, Niemiec, Danii, Niderlandów, Anglii, Ukrainy i Czech.  Prof. Marek Chamot wygłosił plenarny referat pt. „Digitalizacja zbiorów uczelnianych muzeum fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki” i znaczenie dla rozwoju badań naukowych oraz kształcenia studentów. Warto nadmienić, że WSG była jedyną uczelnią niepubliczną reprezentowaną na tej prestiżowej konferencji.