Katedra Przemysłów Kreatywnych

Creative Minds

DNI PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku Katedra Przemysłów Kreatywnych przy wsparciu Fundacji „Gaudeamus” zorganizowała DNI CREATIVE MINDS. Pierwsza edycja wydarzenia poświęconego sektorowi kreatywnemu dedykowana była polskiej kinematografii. Projekt miał charakter edukacyjny i obejmował projekcje filmowe wzbogacone o publiczną prezentację badań z zakresu kultury audiowizualnej, spotkania z naukowcami, twórcami i animatorami kultury. Celem wydarzenia było eksponowanie odkrywczych – oderwanych od oczywistości i publicystyki – propozycji nowej fali polskich filmowców, charakteryzujących się ciekawym spojrzeniem na formę i funkcję sztuki oraz otwartością na eksperyment. Wykłady i spotkania poświęcone były między innymi relacji sztuk plastycznych, literatury i kina; zjawiskom tożsamości i pokoleniowości w kinie oraz ewolucji filmowej poetyki. Zwrócono także uwagę na ruchy kulturotwórcze w zakresie sztuk audiowizualnych w naszym regionie. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy.

KONFERENCJA NAUKOWA

W dniach 6-7 marca 2018 roku Katedra Przemysłów Kreatywnych była gospodarzem konferencji naukowej CREATIVE MINDS. NOWE DROGI POLSKIEGO KINA, będącej kontynuacją rozmowy o kinie polskim, jaką wywołały DNI CREATIVE MINDS. Tym razem do wymiany myśli organizatorzy zaprosili badaczy z kilkunastu ośrodków naukowych z Polski. Konferencję zakończył wieczór filmowy „Młode kino z katowic”. Partnerem wydarzenia było czasopismo naukowe „Kultura i Edukacja” oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Projekcje etiud zorganizowano dzięki uprzejmości Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.