Katedra Przemysłów Kreatywnych

Nasi Wykładowcy na Welconomy Forum in Toruń 2022

W dniach 30-31 maja 2022 roku, w CKK Jordanki odbędzie się konferencja Welconomy Forum in Toruń. Tegoroczne wydarzenie obejmować będzie tematykę przemysłu kreatywnego. Zorganizowany zostanie panel, pt. „Przemysł kreatywny jako opis współczesnej rzeczywistości gospodarczo - społecznej. Casus Litwy". Jednym z prelegentów jest Wykładowczyni Katedry Przemysłów Kreatywnych- dr Edyta Płaskonka-Pruszak, a moderatorem dyskusji- mgr Robert Lauks. Katedrę reprezentować będzie również dr Marta Ipczyńska-Budziak. ​

Zapraszamy do udziału w konferencji- więcej o zapisach na Welconomy forum in Toruń - Start.